www.nsdga.lt
Nacionalinė socialinio darbo su grupėmis asociacija

Mūsų veikla

Džiaugiamės, kad 2019 m. buvote ir esate mūsų Nacionalinės socialinio darbo su grupėmis asociacijos taip pat ir Tarptautinės socialinio darbo su grupėmis asociacijos (angl. - IASWG) dalimi, kuri yra pagrindinė šio socialinio darbo metodo profesionalų organizacija pasaulyje. Kviečiame ir naujus narius jungtis prie mūsų asociacijos, nes narystė lietuviškoje asociacijoje NSDGA garantuoja narystę Tarptautinėje socialinio darbo su grupėmis asociacijoje (IASWG). Per 2019 m. buvo surengtas seminaras "Paramos grupės: kaip ir kodėl?", savaitgalio seminaras "Metodų mugė" su jaukiu narių pasibuvimu, NSDGA nariai viešėjo pas kolegas vokiečius seminare "Planned Provocation" (liet. "Suplanuota provokacija") bei tarptautiniame simpoziume Niujorke, (IASWG) tarybos narė Carol Cohen iš Niujorko skaitė paskaitą tema "Grupinės terapijos socialiniame darbe", Lietuvoje. Lapkričio mėnesį taryba dalyvavo IASWG tarybos susirinkime Niujorke, kurio metu buvo nutarta, kad 2021 m. tarptautinis Simpoziumas vyks Lietuvoje. Esame aktyvūs, todėl kartą į ketvirtį kviečiame narius susitikti ir pasidalinti mintimis, diskutuoti rūpimais klausimais, o taryba, siekdama efektyvaus ir našaus darbo, renkasi kartą per mėnesį.